Uluslararası Psikologlar Derneği’nin Amacı

Uluslararası Psikologlar Derneği, yurt içinde ve yurt dışında Psikoloji Birimi ve kuruluşlarının akademik ve çağdaş düzeye ulaşmasını, ulusal ve evrensel psikoloji çatışma ve sorunlarının çözümlenmesini, psikologların mesleki haklarının korunmasını ve psikologlar arasında birlik ve dayanışmasının sağlanmasını; Psikoloji biliminin ve mesleğin ülkemizde ve dünyada tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak, sağlık, eğitim, askerlik, işletme, kitle iletişimi, din, dil, iletişim, güvenlik kuvvetleri, sanat, sosyal hizmetler, siyaset ve psikolojinin diğer uygulama alanlarında psikoloji biliminin uluslararası katkılarını artırmak ve psikoloji bilimi ile desteklenen tamamlayıcı tedavi yöntemlerini ve bu alanlardaki birikimleri ortaya koymak, yurt içinde ve yurt dışında uygulamalarda ve çalışmalarda bulunmak, meslek elemanlarının istek ve ihtiyaçlarını belirlemek, standartlarını yükseltmek ve haklarının korunmasını sağlamak, eğitim, kurs vs. gibi eğitici programların yanı sıra psiko-sosyal paylaşım oluşturmak, psikologların görüşlerini önemsemek ve değerlendirmek, mesleğe aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere duyuruda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Uluslararası Psikologlar Derneği, yurt içinde ve yurt dışında Psikoloji Birimi ve kuruluşlarının akademik ve çağdaş düzeye ulaşmasını, ulusal ve evrensel psikoloji çatışma ve sorunlarının çözümlenmesini, psikologların mesleki haklarının korunmasını ve psikologlar arasında birlik ve dayanışmasının sağlanmasını; Psikoloji biliminin ve mesleğin ülkemizde ve dünyada tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak, sağlık, eğitim, askerlik, işletme, kitle iletişimi, din, dil, iletişim, güvenlik kuvvetleri, sanat, sosyal hizmetler, siyaset ve psikolojinin diğer uygulama alanlarında psikoloji biliminin uluslararası katkılarını artırmak ve psikoloji bilimi ile desteklenen tamamlayıcı tedavi yöntemlerini ve bu alanlardaki birikimleri ortaya koymak, yurt içinde ve yurt dışında uygulamalarda ve çalışmalarda bulunmak, meslek elemanlarının istek ve ihtiyaçlarını belirlemek, standartlarını yükseltmek ve haklarının korunmasını sağlamak, eğitim, kurs vs. gibi eğitici programların yanı sıra psiko-sosyal paylaşım oluşturmak, psikologların görüşlerini önemsemek ve değerlendirmek, mesleğe aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere duyuruda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Uluslararası Psikologlar Derneği, yurt içinde ve yurt dışında Psikoloji Birimi ve kuruluşlarının akademik ve çağdaş düzeye ulaşmasını, ulusal ve evrensel psikoloji çatışma ve sorunlarının çözümlenmesini, psikologların mesleki haklarının korunmasını ve psikologlar arasında birlik ve dayanışmasının sağlanmasını; Psikoloji biliminin ve mesleğin ülkemizde ve dünyada tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak, sağlık, eğitim, askerlik, işletme, kitle iletişimi, din, dil, iletişim, güvenlik kuvvetleri, sanat, sosyal hizmetler, siyaset ve psikolojinin diğer uygulama alanlarında psikoloji biliminin uluslararası katkılarını artırmak ve psikoloji bilimi ile desteklenen tamamlayıcı tedavi yöntemlerini ve bu alanlardaki birikimleri ortaya koymak, yurt içinde ve yurt dışında uygulamalarda ve çalışmalarda bulunmak, meslek elemanlarının istek ve ihtiyaçlarını belirlemek, standartlarını yükseltmek ve haklarının korunmasını sağlamak, eğitim, kurs vs. gibi eğitici programların yanı sıra psiko-sosyal paylaşım oluşturmak, psikologların görüşlerini önemsemek ve değerlendirmek, mesleğe aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere duyuruda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Call Now